Bảng Học Phép Nhân
29 tháng 5, 2020 bởi
Bảng Học Phép Nhân
Linh Dang

Sản phẩm Multiplication Bead Board giúp trẻ hiểu về bản chất và học phép tính nhân tốt hơn.

Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng bộ sản phẩm này để học phép tính nhân như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ bộ sản phẩm và các đồ dùng cần thiết rồi đặt lên trên mặt bàn hoặc 1 tấm thảm rộng:

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 2: Trong ví dụ này thì trẻ sẽ học về phép nhân số 4 với các số từ 1 đến 10. Lấy thẻ số 4 đặt vào lỗ nằm giữa về phía bên cạnh của tấm bảng. Dịch chuyển chấm đỏ lớn (dùng để đánh dấu) đè lên chữ số 1. Sau đó đặt 4 hạt nhỏ màu đỏ vào 4 ô trống ở cột đầu tiên. Rồi viết phép tính ra giấy : 4 x 1=4.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 3: Dịch chuyển chấm đỏ lớn đè lên chữ số 2. Đặt 4 hạt nhỏ màu đỏ vào 4 ô trống ở cột thứ 2. Bảo trẻ đếm số tổng số hạt ở 2 cột, rồi viết phép tính 4 x 2=8 ra giấy.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bước 4: Tương tự làm các phép tính của số 4 với các con số còn lại cho đến hết.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Bắt đầu viết ở đây...

Bảng Học Phép Nhân
Linh Dang 29 tháng 5, 2020
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ