Tin tức Montessori

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO TRỢ TÁ Montessori (KHÓA 2) do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo cụ Oreka phối hợp tổ chức cùng Viện Khoa học và Giáo dục Đông Nam Á (ISASE) tại ...

Xem thêm

Nếu hay theo dõi trang giaocumontessori.com thì chắc hẳn bạn đã biết khá rõ về phương pháp giáo dục Montessori – một phương pháp nuôi dạy con trẻ một cách tích cực, để bé chủ động làm và ...

Xem thêm

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA