Tin tức Montessori

Đây là khái niệm TÂM LINH quan trọng tiếp theo trong MONTESSORI mà người học cần nắm rõ. Sau khi hiểu rõ về PHÔI THAI TINH THẦN, chúng ta đã nhìn thấy rõ phần linh hồn – đời sống tinh thần ...

Xem thêm

Như bài trước chúng tôi đã chia sẻ về việc theo đuổi sự nghiệp Montessori đòi hỏi ở người học một tiến trình tự nghiên cứu, tự khai mở trí tuệ và tự chuyển hóa. Câu hỏi đặt ra: Sẽ ...

Xem thêm

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA