Thực Tập

Bắt đầu từ năm học 2018 – 2019, bạn có thể lựa chọn tham gia hoạt động thực tập tại một trong các trường tham gia vào chương trình cải tiến chất chất lượng liên tục do Oreka duy trì. Bạn sẽ có cơ hội mang các kiến thức đã học vào áp dụng trong thực tế lớp học, dưới sự tư vấn và hỗ trợ từ đội ngũ giảng viên của Oreka.

Hoạt động thực tập được bắt đầu sau khi bạn đã được trang bị các kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể bắt đầu làm việc trong lớp học Montessori. Bạn có thể trao đổi các vấn đề khó khăn găp phải trong các ngày thực tập cùng với giảng viên trong buổi học trên học. Điều này giúp bạn hình hành kỹ năng phân tích giải quyết các vấn đề trên trẻ, cũng như đưa ra các hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển tự nhiên của trẻ.

Nếu bạn có mục tiêu mở một lớp học mới, Oreka sẽ đồng hành cùng bạn ngay khi bạn bắt đầu hành trình của mình, và hỗ trợ bạn trong suốt quá trình bạn thực tập tại chính ngôi trường của mình cũng như sau này. Bạn cũng sẽ nhận được các tư vấn cải thiện chất lượng và vận hành lớp học từ đội ngũ giảng viên của Oreka trong các đợt giám sát thực tập.

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA