Thông tin thanh toán

        Qua Ngân Hàng Vietcombank   

        Tên tài khoản : Nguyễn Thành Lâm  

        Tài khoản số : 0021000275411

        Mở tại Ngân Hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội

 

        Qua Ngân Hàng Vietcombank – Tài khoản công ty Oreka   

        Tên tài khoản :   Công ty cổ phần phát triển giáo cụ Oreka  

        Tài khoản số : 0071000882518

         Mở tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam, Chi Nhánh Cộng Hòa – Hồ Chí Minh.

        Qua Ngân Hàng ACB   

        Tên tài khoản :   Nguyễn Thành Lâm  

        Tài khoản số : 228806259

         Mở tại Ngân Hàng ACB, Chi Nhánh Tân Bình – Hồ Chí Minh.

        Qua Ngân Hàng Techcombank   

        Tên tài khoản :   Nguyễn Thành Lâm  

        Tài khoản số : 19021753426017

         Mở tại Ngân Hàng Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Bàu Cát – Hồ Chí Minh.

 

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA