Quan sát Lớp học

Môi trường bên ngoài tại Casa Hanoi

Một trong các tiêu chí đánh giá năng lực giáo viên của chúng tôi là khả năng áp dụng các kiến thức lý thuyết về phương pháp giáo dục, hệ thống giáo cụ Montessori vào trong thực tế, nhằm trợ giúp sự phát triển tự nhiên của trẻ. Do vậy, sự thấu hiểu là quan trọng để có thể làm tốt việc này.

Hoạt động quan sát một lớp học mẫu được thiết kế nhằm giúp bạn thấy được các lý thuyết của hệ thống giáo dục Montessori mà bạn đã được học qua các bài giảng, giáo trình,… được áp dụng như thế nào trong thực tế. Quan sát lớp học chuẩn Montessori (authentic Montessori) cũng sẽ giúp bạn hình dung rõ ràng về mục tiêu chất lượng của lớp học mà bạn đang cam kết nỗ lực học tập để xây dựng. Và quan trọng hơn nữa, hoạt động này sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng quan sát, một trong những kỹ năng quan trọng nhất của giáo viên Montessori.

Học tại Oreka Montessori, bạn sẽ được quan sát và có cơ hội thực tập tại Casa Hanoi, ngôi trường mà Oreka xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn chất lượng do Maria Montessori đặt ra. Các giáo viên chính ở mỗi lớp của Casa Hanoi cũng sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình quan sát để các buổi quan sát thực sự mang lại sự thấu hiểu và hỗ trợ bạn trên con đường học tập.

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA