Phương pháp Montessori

Để hiểu được bản chất của phương pháp giáo dục Montessori, chúng ta chỉ cần bước vào bên trong một lớp học dạy theo phương pháp này. Các giáo cụ được sắp xếp gọn gàng, đẹp và cuốn ...

Xem thêm

Nữ tiến sỹ Montessori tin rằng “ không một ai bị áp đặt giáo dục bởi một người khác”. Một người sẽ phải tự giáo dục mình hoặc là điều đó sẽ không bao giờ được thực hiện. Nếu ...

Xem thêm

Để có thể áp dụng phương pháp giáo dục Montessori cho trẻ tại nhà, thì các bậc cha mẹ cũng cần phải có những kiến thức đầy đủ để có thể hiểu và dạy trẻ tốt hơn. Dưới đây là những ...

Xem thêm

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA