Những hoạt động giúp luyện 5 giác quan cho bé từ 2-3 tuổi theo phương pháp Montessori

Trong giai đoạn 2-3 tuổi, những hoạt động giúp luyện 5 giác quan cho trẻ theo phương pháp Montessori là rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

1. Nhận biết kích thước dài ngắn bằng thị giác: Sử dụng bộ Long Rods dạng mini

Xem Cách chơi

2. Nhận biết âm thanh nhằm phát triển khứu giác với bộ  Sound Boxes

Xem Cách Chơi

sound cylinders

3. Nhận biết màu sắc với bộ Color Tablets box và First box of color

Xem Cách Chơi

4.Luyện giác quan và trình tự với bộ Mini Knobbed Cylinders và Cylinder Ladder

Xem Cách Chơi

hình trụ

5. Luyện xúc giác với bộ chiếc túi kỳ diệu Stereognostic Bag

feely bag

6. Học về kích thước với bộ Mini Pink Tower

Xem Cách Chơi

tháp hồng

Để tham khảo và tìm mua giáo cụ, cha mẹ vui lòng tham khảo tại đây.

Gọi điện cho Oreka để được tư vấn thêm: – Hà Nội: 04 62965023; – TP HCM: 08 629 62838

Published by

Oreka Montessori

Sự trưởng thành của trẻ nhỏ. Do vậy nếu là việc vì con trẻ, hãy dành thời gian cho chúng trước tiên, ưu tiên nhất. Không phải vì sự nôn nóng mà bởi vì " Con trẻ chỉ có một lần trưởng thành".

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA