Những hoạt động Montessori giúp luyện 5 giác quan cho trẻ từ 2-3 tuổi

Trong giai đoạn 2-3 tuổi, những hoạt động giúp luyện 5 giác quan cho trẻ theo phương pháp Montessori là vô cùng cần thiết để giúp trẻ phát triển tốt hơn. Để phát triển giác quan cho trẻ, cha mẹ có thể tham khảo các hoạt động Montessori dưới đây để giúp trẻ rèn luyện các giác quan tốt hơn.

1. Nhận biết kích thước dài ngắn bằng thị giác: Sử dụng bộ Long Rods dạng mini

Xem Cách chơi

2. Nhận biết âm thanh nhằm phát triển khứu giác với bộ  Sound Boxes

Xem Cách Chơi

sound cylinders

3. Nhận biết màu sắc với bộ Color Tablets box và First box of color

Xem Cách Chơi

4.Luyện giác quan và trình tự với bộ Mini Knobbed Cylinders và Cylinder Ladder

Xem Cách Chơi

hình trụ

5. Luyện xúc giác với bộ chiếc túi kỳ diệu Stereognostic Bag

feely bag

6. Học về kích thước với bộ Mini Pink Tower

Xem Cách Chơi

tháp hồng

Tham khảo và tìm mua giáo cụ tại đây.

Gọi điện cho Oreka để được tư vấn thêm: – Hà Nội: 04 62965023; – TP HCM: 08 629 62838.

Published by

Oreka Montessori

Sự trưởng thành của trẻ nhỏ. Do vậy nếu là việc vì con trẻ, hãy dành thời gian cho chúng trước tiên, ưu tiên nhất. Không phải vì sự nôn nóng mà bởi vì " Con trẻ chỉ có một lần trưởng thành".

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA