LỊCH TRÌNH KHÓA 3 MONTITUTE SÀI GÒN

  LỊCH TRÌNH KHÓA HỌC MONTITUTE 3-6 tại TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA 3

lich trinh

Giai đoạn 1 – Introduce   1 tháng
Đọc tài liệu, xem slide, video về Montessori Phát sách do Montitute cấp, phim Maria montessori, phim Cậu bé đặc biệt, trang web aidtolife – AMI Địa điểm: Oreka (Linh động)
Hỗ trợ dịch thuật tiếng Việt Đội ngũ chuyên gia của Oreka 4 thứ Bảy. Địa điểm: Trường MN Montessori Nhà Của Bé
Chuyên gia hỗ trợ chuyên sâu các vấn đề giai đoạn 1 Marie Trần (Giáo viên AMI 3-6) 16 giờ (4h/thứ Bảy hàng tuần).
Bài kiểm tra cho giai đoạn 1 3 bài trắc nghiệm trên máy với tổng 50 câu và 5 bài luận tải trực tuyến lên tài khoản để giảng viên chấm.
Giai đoạn 2 – Exercises of practical life (EPL)   1 tháng
Đọc tài liệu, thực hành giáo cụ Montessori theo video và giáo trình Slide, video, sách của Montitute Module 2 Địa điểm: Oreka (Linh động)
Hỗ trợ dịch thuật tiếng Việt Đội ngũ chuyên gia của Oreka 4 thứ Bảy. Địa điểm: Trường MN Montessori Nhà Của Bé
Chuyên gia hỗ trợ chuyên sâu các vấn đề giai đoạn 2 Marie Trần (Giáo viên AMI 3-6) 16 giờ (4h/thứ Bảy hàng tuần).
Bài kiểm tra cho giai đoạn 2 5 bài luận tải trực tuyển lên tài khoản để giảng viên chấm.
Giai đoạn 3 – Sensorial   1 tháng
Đọc tài liệu, thực hành giáo cụ Montessori theo video và giáo trình Slide, video, sách của Montitute Module 3 Địa điểm: Oreka (Linh động)
Hỗ trợ dịch thuật tiếng Việt Đội ngũ chuyên gia của Oreka 4 thứ Bảy. Địa điểm: Trường MN Montessori Nhà Của Bé
Chuyên gia hỗ trợ chuyên sâu các vấn đề giai đoạn 3 Marie Trần (Giáo viên AMI 3-6) 16 giờ (4h/thứ Bảy hàng tuần).
Bài kiểm tra cho giai đoạn 3 5 bài luận tải trực tuyển lên tài khoản để giảng viên chấm.
Giai đoạn 4 – Language 1 & Language 2   1 tháng
Đọc tài liệu, thực hành giáo cụ Montessori theo video và giáo trình Slide, video, sách của Montitute Module 4 Địa điểm: Oreka (Linh động)
Hỗ trợ dịch thuật tiếng Việt, hướng dẫn chuẩn bị giáo cụ thực hành Đội ngũ chuyên gia của Oreka 4 thứ Bảy. Địa điểm: Trường MN Montessori Nhà Của Bé
Chuyên gia hỗ trợ trả lời các câu hỏi phần ngôn ngữ Marie Trần (Giáo viên AMI 3-6) 16 giờ (4h/thứ Bảy hàng tuần).
Bài kiểm tra cho giai đoạn 4 10 bài luận (trong đó có phần chụp ảnh lại các bài mà học viên tự tay chuẩn bị) tải trực tuyển trên tài khoản và giảng viên chấm.
Giai đoạn 5 – Math 1 & Math 2   2 tháng
Đọc tài liệu, thực hành giáo cụ Montessori theo video và giáo trình Slide, video, sách của Montitute Module 5 Địa điểm: Oreka (Linh động)
Hỗ trợ dịch thuật tiếng Việt Đội ngũ chuyên gia của Oreka 7 thứ Bảy. Địa điểm: Trường MN Montessori Nhà Của Bé
Chuyên gia hỗ trợ chuyên sâu các vấn đề giai đoạn 5 Marie Trần (Giáo viên AMI 3-6) 28 giờ (4h/thứ Bảy hàng tuần).
Bài kiểm tra cho giai đoạn 5 10 bài luận (trong đó có phần chụp ảnh lại các bài mà học viên tự tay chuẩn bị) tải trực tuyển trên tài khoản và giảng viên chấm.
Giai đoạn 6 – Culture A & Culture B   15 ngày
Đọc tài liệu, thực hành giáo cụ Montessori theo video và giáo trình Slide, video, sách của Montitute Module 8 Địa điểm: Oreka (Linh động)
Hỗ trợ dịch thuật tiếng Việt Đội ngũ chuyên gia của Oreka 2 thứ Bảy. Địa điểm: Trường MN Montessori Nhà Của Bé
Chuyên gia hỗ trợ chuyên sâu các vấn đề giai đoạn 8 Marie Trần (Giáo viên AMI 3-6) 8 giờ (4h/thứ Bảy hàng tuần).
Bài kiểm tra cho giai đoạn 6 10 bài luận (trong đó có phần chụp ảnh lại các bài mà học viên tự tay chuẩn bị) tải trực tuyển trên tài khoản và giảng viên chấm.
Giai đoạn 7 – Final Assessment Bạn chỉ có duy nhất 24 giờ để kết thúc bài kiểm tra Nhóm học viên làm tập trung dưới sự trợ giúp của Oreka
*Phần thực tập quan sát: Trong quá trình học, các học viên sẽ được chia thành từng nhóm 2 học viên, các nhóm sẽ luân phiên nhau thực tập quan sát tại trường MN Montessori Nhà của bé . Mỗi cặp sẽ được quan sát trong 2 tuần, mỗi tuần 2 buổi (thứ 5 và thứ 6), mỗi buổi từ 8h30 đến 10h00.
Finish: Lấy bằng diploma 30 ngày
LƯU Ý:  Các Module chỉ mở trong thời gian 1 tháng trên tài khoản, nếu số học viên đạt tiến độ là 70% thì Oreka Montessori vẫn tiếp tục  chạy đúng tiến độ của khóa học. Các học viên chậm tiến độ sẽ được hỗ trợ riêng hoặc học cùng khóa sau.
Với khóa Montitute, học viên được phép kéo dài thời gian cho tới khi nào hoàn thành xong khóa học và cấp bằng thì tài khoản mới đóng. Các Module khi quá hạn mà không qua và bị đóng thì học viên gửi thư thông báo phòng đào tạo Oreka Montessori để được mở lại.

Published by

Oreka Montessori

Sự trưởng thành của trẻ nhỏ. Do vậy nếu là việc vì con trẻ, hãy dành thời gian cho chúng trước tiên, ưu tiên nhất. Không phải vì sự nôn nóng mà bởi vì " Con trẻ chỉ có một lần trưởng thành".

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA