Khóa Đào tạo

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CỦA OREKA MONTESSORI

Tại Oreka, chúng tôi tin rằng kiến thức nền tảng, kỹ năng thực tiễn, sự thấu hiểu cùng khả năng tự trau dồi chuyên môn sau khi hoàn thành khóa học là các yếu tố quyết định năng lực và sự thành công của người giáo viên.

Trung tâm Đào tạo Giáo viên Oreka Montessori đang cung cấp các khóa đào tạo cho các học viên muốn trở thành giáo viên Montessori cho các em bé độ tuổi từ 3 đến 6.

Trợ tá Giáo viên Montessori

Khóa học giới thiệu một cách bài bản về triết lý và các bài học cơ bản của Montessori. Các kỹ năng và kiến thức được trau dồi trong quá trình học sẽ giúp bạn bắt đầu nghề giáo viên Montessori với vai trò Giáo viên Trợ tá.

Giáo viên Montessori Quốc tế

Mục tiêu khóa học là cung cấp cho bạn kiến thức, kỹ năng, sự thấu hiểu cần thiết để tự tin để làm chủ một lớp học Montessori dưới vai trò Giáo viên Chính.

Lễ Tốt Nghiệp Khóa Giáo viên 3-6, Khóa 2015-2016

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA