Hướng dẫn sử dụng sản phẩm CONSTRUCTIVE TRIANGLES – 5 BOXES

Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Constructive Triangles – 5 boxes trong Montessori, giúp trẻ nhận biết hình học trong toán học.

1. Video hướng dẫn sử dụng theo Montessori (phụ đề tiếng việt)

2. CONSTRUCTIVE TRIANGLES – 5 BOXES

Học và chơi với sản phẩm Constructive Triangles sẽ giúp trẻ hiểu được rằng tất cả các hình đa giác đều có thể được tạo ra từ những hình tam giác. Trải nghiệm sản phẩm sẽ giúp trẻ hiểu và học tốt môn hình học sau này.

I. Hướng dẫn sử dụng các tam giác trong hộp chữ nhật theo Montessori:

_ Bước 1 : Đặt hết các hình tam giác trong hộp lên trên mặt thảm :

270px-Rectangular_Box_1

_ Bước 2 : Trẻ sẽ tập xếp các hình tam giác theo cặp màu tạo thành các hình đa giác như sau :

270px-Rectangular_Box_2

II. Sử dụng các hình tam giác trong hộp tam giác :

_ Bước 1 : Đặt hết các hình tam giác lên trên mặt thảm :

210px-Triangle_Box_2

_ Bước 2 : Trẻ sẽ xếp các hình tam giác theo màu giống nhau tạo thành các hình tam giác lớn hơn như sau :

180px-Triangle_Box_4180px-Triangle_Box_6

210px-Triangle_Box_9

210px-Triangle_Box_12

210px-Triangle_Box_14

210px-Triangle_Box_13

III. Sử dụng hình tam giác trong hộp lục giác :

_ Bước 1 : Đặt hết các hình tam giác trong hộp lên trên mặt thảm :

200px-Lrghx_1

_ Bước 2 : Trẻ sẽ xếp các hình tam giác theo các màu giống nhau để tạo thành các hình đa giác như sau :

200px-Lrghx_2

200px-Lrghx_3

200px-Lrghx_4

200px-Lrghx_5

200px-Lrghx_6

(Được dịch bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com)

Quý khách mua hàng tại đây:

TẠO HÌNH TỪ HÌNH TAM GIÁC CỠ NHỎ: 

http://giaocumontessori.com/montessori/tao-hinh-tu-hinh-tam-giac-co-nho-mini-constructive-triangles-5-boxes/

TẠO HÌNH TỪ HÌNH TAM GIÁC CỠ TO:

http://giaocumontessori.com/montessori/tao-hinh-tu-cac-hinh-tam-giac-constructive-triangles-5-boxes/

Published by

Oreka Montessori

Sự trưởng thành của trẻ nhỏ. Do vậy nếu là việc vì con trẻ, hãy dành thời gian cho chúng trước tiên, ưu tiên nhất. Không phải vì sự nôn nóng mà bởi vì " Con trẻ chỉ có một lần trưởng thành".

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA