Giai đoạn từ 2-3 tuổi

Sử dụng sản phẩm Montessori Hộp màu số 3 ( The 3rd color tablets box) giúp trẻ phát triển thị giác, tăng khả năng phân biệt các dải màu khác nhau của 1 màu sắc cơ bản trong hội họa và tự nhiên. Mẹ/cô ...

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Spindle boxes trong Montessori. Sản phẩm giúp trẻ thực hành kết nối số lượng với các chữ số từ 0 đến 9 Phương pháp hướng dẫn trẻ học môn này theo ...

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm Powers of Two Cube trong Montessori. Sử dụng bộ sản phẩm này nhằm chuẩn bị cho trẻ hiểu về hệ thống số nhị phân. Dưới đây là các bước hướng dẫn ...

Xem thêm

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA