Hướng dẫn Giáo cụ

đồ chơi thông minh

Mã sản phẩm: HTM0148 http://giaocumontessori.com/p/bang-hoc-phep-tinh-cong-addition-strip-board/ Giáo cụ Montessori – đồ chơi thông minh : • Bảng tính cộng • 2 bộ thẻ số • Bản tóm tắt các bảng phép ...

Xem thêm

Mã sản phẩm : HTM0198 http://giaocumontessori.com/p/hop-dung-cac-khoi-hinh-hoc-mau-xanh-blue-geometric-solids-with-box/ ; ATM0198 http://giaocumontessori.com/p/hop-dung-cac-khoi-hinh-hoc-mau-xanh-cao-cap/ Giáo cụ Montessori này bao ...

Xem thêm

giáo cụ

Giáo cụ Montessori được làm bằng gỗ tự nhiên, nếu không được bảo quản tốt, có thể nhanh bị bong sơn, ẩm mốc. Oreka Montessori xin gửi tới Quý khách hàng các hướng dẫn cách bảo quản giáo ...

Xem thêm

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA