Học Trên lớp

Bạn sẽ tham dự các buổi học trên lớp với đội ngũ giảng viên thuộc Trung tâm đào tạo của Oreka Montessori. Các buổi học này được tổ chức vào ngày cuối tuần trong quá trình học. Ở giữa các buổi học này, là các hoạt động tự học thông qua bộ giáo trình mà bạn được cung cấp, học trực tuyến, hay là các hoạt động quan sát lớp học, thực tập[1] được sắp xếp hợp lý trong suốt toàn khóa học.

“Giáo viên không chỉ dạy trẻ kiến thức, mà còn giúp đỡ trẻ trở thành một người tự học và làm việc suốt đời.”

Các bài giảng trên lớp được các giảng viên quốc tế, nhiều năm giảng dạy và làm việc trực tiếp với trẻ em Việt Nam hướng dẫn và chia sẻ, nhằm mang lại kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn cho bạn trên con đường trở thành Giáo viên Montessori. Nội dung chi tiết các buổi học, xin vui lòng tham khảo tại phần Chương trình chi tiết.

Ngoài các buổi học vào cuối tuần, trung tâm đào tạo mở của các ngày làm việc trong tuần. Bạn đăng ký đến học và làm việc cùng giáo cụ bất cứ lúc nào phù hợp với lịch làm việc của bạn.

[1] Thực tập: là một hoạt động học tập mà bạn có thể lựa chọn tham gia khi đăng ký học.

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA