Hiểu về khái niệm điểm giao thoa trong việc học

Bạn đã bao giờ nghe về khái niệm Điểm Giao Thoa Trong Việc Học – Learning Sweet Spot?


The Learning Sweet Spot (Điểm giao thoa) là những hoạt động để giúp trẻ luôn quan tâm, chú ý và đứa trẻ đó muốn làm lại mặc dù bị mắc lỗi. Đó luôn là những hoạt động mà bạn cần tìm kiếm. Những hoạt động quá dễ sẽ khiến trẻ bị nhàm chán, những hoạt động quá khó thì lại gây ra sự thất vọng. Tất cả những hoạt động đó đều nên tránh, đặc biệt là các hoạt động gây ra thất vọng. Dưới đây là mô hình mô tả của the Learning Sweet Spot.


Buồn chán——————- Sweet Spot————————–Thất vọng


Nhìn vào sơ đồ trên , thì điếm Sweet Spot (điểm giao thoa) là ở giữa, và điểm thất vọng là cuối cùng. Đứa trẻ sẽ không thể nắm vững các hoạt động mới ngay lập tức trong Sweet Spot, những cái lỗi, thách thức sẽ luôn xảy ra, tuy nhiên điều quan trọng là đứa trẻ muốn tiếp tục làm. Và dưới đây là hướng dẫn:

Phải tìm những hoạt động mà chúng thấy thích thú và muốn lặp lại. Khi con bạn đã nắm vững một hoạt động hay kỹ năng nào đó, hãy cung cấp một vài thứ thách thức hơn.
Ví dụ con thích chơi xâu hạt, ban đầu là hạt dễ và ít, dần dần sẽ là những hạt khó hơn…


( Theo Áp dụng Montessori tại nhà- Montessori At Home)

Published by

Huyen Trinh

Nhân viên Kinh Doanh

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA