Chứng chỉ Montessori Quốc Tế

Hiện nay, cơ quan quốc tế cao nhất quản lý chất lượng giáo viên dạy phương pháp MontessoriMACTE (Montessori Accreditation Council for Teacher Education)

AccreditationLogo

MACTE được bộ giáo dục và đào tạo Hoa Kỳ phê chuẩn thành lập vào năm 1995, và cơ quan này có nhiệm vụ chính là nâng cao trình độ của các tổ chức đào tạo giáo viên Montessori thông qua các công việc như sau :

_ Xây dựng tiêu chuẩn công nhận chất lượng đáng tin cậy để qua đó ngày càng nâng cao năng lực và chất lượng của giáo viên dạy Montessori.

_ Đánh giá việc tuân theo các tiêu chuẩn này của các tổ chức đào tạo giáo viên.

 

7 tổ chức đào tạo giáo viên Montessori trên thế giới được MACTE công nhận gồm có :

1 _ Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ ( American Montessori Society – AMS).

AMS có trụ sở tại thành phố Newyork , Hoa Kỳ.

 

AMS

2 _ Hiệp hội Montessori quốc tế ( Association Montessori International – AMI)

AMI có trụ sở tại thành phố Amsterdam, Hà Lan.

 

AMI

3 _ Hội đồng Montessori quốc tế ( International Montessori Council – IMC)

IMC có trụ sở tại Hoa Kỳ

 

IMC Logo_Layout 1

4 _ Hiệp hội Montessori xuyên Hoa Kỳ ( Pan American Montessori Society – PAMS)

PAMS có trụ sở tại Hoa Kỳ

 

PAMS

5 _ Chương trình giáo dục Montessori quốc tế ( Montessori Educational Programs International – MEPI)

MEPI có trụ sở tại Hoa Kỳ

6 _ Hiệp hội phát triển Montessori quốc tế ( International Association of Progressive Montessorians – IAPM)

IAPM có trụ sở tại Hoa Kỳ

7 _  Independents Not in a consortium ( IND) 

IND có trụ sở tại Hoa Kỳ.

(Được dịch bởi Dayconkieunhat.com và giaocumontessori.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com hoặc giaocumontessori.com).

Gọi điện cho Oreka để được tư vấn thêm: – Hà Nội: 04 62965023; – TP HCM: 08 629 62838

 

Published by

Huyen Trinh

Nhân viên Kinh Doanh

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA