Cắn bạn trong lớp học Montessori

can-ban-trong-lop-hoc-montessori-1

Gần đây, một trong số các giáo viên Montessori tốt nghiệp NAMC của chúng tôi đã đề nghị giúp đỡ và xin lời khuyên liên quan đến hai em bé trong lớp học Montessori của cô ấy hay cắn các bạn khác. Cô ấy và trợ tá đã luôn theo sát hai em, nhưng hành vi này vẫn tiếp diễn.

Hầu hết việc cắn xảy ra ở các em bé trong độ tuổi 1.5 – 3 tuổi. Sự việc đó không chỉ phản ánh được tâm trạng của các em bé này, mà còn cho thấy sự hạn chế trong việc sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt. Các em bé thường hay cắn bạn khi chúng cảm thấy sợ hãi, tức giận, hay thất vọng, và trong một số trường hợp, để bắt nạt bạn khác (ví dụ như muốn lấy vật gì đó từ một bé khác). Thêm vào đó, một sự thay đổi lớn như có thêm em bé hoặc bắt đầu đi học cũng gây ra vấn đề này. Trẻ còn có thể cắn khi trở nên quá phấn khích hoặc hào hứng.

Nếu việc cắn bạn xảy ra trong lớp học Montessori, bạn có thể muốn giữ trẻ sát bên mình trong một lúc. Được gọi là “dính lấy”, việc giữ trẻ gần bên mình cho phép giáo viên có hi vọng can thiệp và chuyển hướng hành vi trước khi việc cắn bạn tiếp  tục xảy ra. Đồng thời, việc quan sát và ghi chép cẩn thận thời gian và phương thức cắn của trẻ sẽ giúp bạn để ý đến những lúc có dấu hiệu tương tự.

Việc sử dụng ngôn ngữ tích cực giúp cho trẻ học cách thể hiện cảm xúc. Đối với cả hai em bé, việc nhấn mạnh rằng cắn sẽ đau là rất cần thiết, và các em đều không muốn bị đau. Các câu tích cực để chuyển hướng hành vi là rất có ích. “Chúng ta chỉ cắn táo và cà rốt thôi, không phải người. Cắn đau lắm.” hay là “Người là để ôm, không phải để cắn.” Sau đó, nhắc trẻ chạm nhẹ nhàng và lịch sự.

can-ban-trong-lop-hoc-montessori

Đối với các em bé cắn bạn để lấy của bạn thứ gì đó, hãy giúp bé diễn đạt cảm xúc thành lời nói bằng câu “Cô thấy con đang bực mình. Con không muốn Kristi chơi với cái xẻng nhỉ.” Điều này sẽ giúp bé có sự liên tưởng giữa cảm xúc của mình và tên của các cảm xúc đó. Thông qua các trò chơi đóng vai, cung cấp cho trẻ các từ ngữ trẻ cần để diễn đạt cảm xúc bằng cách hợp lý. Nói với trẻ rằng trẻ có thể cảm thấy bực mình hay chán nản, nhưng không được phép cắn. Trẻ có thể nói với ai đó “Tớ bực mình vì (bạn đang chơi với cái xẻng xanh) và tớ muốn (bạn có thể cho tớ chơi nó).” Sau đó, chơi đóng vai để tìm ra một giải pháp cho bé còn lại (chờ đợi đến lượt) và điều bé nên làm nếu đến lượt bé chơi xẻng xanh (nói với bạn kia “cảm ơn”). Diễn tập cả tình huống mà bạn đó không có cơ hội chơi với xẻng xanh trong hôm đó (ví dụ như đi ra chỗ khác mà không cắn bạn).

Việc cắn bạn, cũng như các hành vi không mong muốn khác, có thể đòi hỏi cần có sự chuyển hướng lặp đi lặp lại để trẻ học các cách mới để diễn đạt cảm xúc. Với sự kiên nhẫn và chuyển hướng tích cực, trẻ sẽ học được lối đi tích cực cho cảm xúc của mình.

(Được dịch bởi dayconkieunhat.com – giaocumontessori.com. Mọi trích dẫn, sao chép thông tin, vui lòng ghi rõ trích từ giaocumontessori.com – Dayconkieunhat.com).

Gọi điện cho Oreka Montessori để được tư vấn thêm: – Hà Nội: 04 62965023; – TP HCM: 08 629 62838

English version

Biting in the Montessori Toddler Classroom: Causes and Redirecting Behavior

Recently, one of our NAMC graduates asked for our help and advice concerning two toddlers in her Montessori classroom who are biting other children. She and her assistant have been keeping the children close to them, but the behavior is continuing.

Most biting occurs in children between the ages of one-and-a-half and three years old. Its occurrence reflects not only the children’s feelings, but also their inability to use expressive language. Children usually bite when they’re afraid, angry, or frustrated, or in some cases, to have power over someone (i.e., to get/take something from another child). Additionally, a major change such a new baby or starting school may cause biting to surface. Children may also bite when they become over-stimulated or excited.

If biting is happening in your Montessori classroom, you may wish to keep the child close to you for a while. Often called “gluing”, having the child close by allows you to hopefully intervene and redirect behavior before the next chance to bite occurs. Also, by carefully observing and documenting when and how the child bites will help you notice a pattern emerge.

Using positive language helps children learn how to verbalize their feelings. For both children, it is important to emphasize that biting hurts and they would not want to be hurt themselves. Positive phrases that redirect behavior are helpful. “We bite apples and carrots, not people. Biting hurts.” or People are for hugging, not biting”. Then, remind the child to “touch nicely” or “be gentle”.

For the one who bites in order to obtain items from others, help her put her emotions into words by stating “I can see that you are angry. You don’t want Kristi to play with that shovel”. This will help her make the connection between what she is feeling and the names of those emotions. Through role playing, give her the words she needs to express herself in an acceptable manner. Tell her that it is alright to feel angry or frustrated, but it is never ok to bite. She can tell someone “I am angry because (you are playing with the green shovel) and I wish (you would let me play with it).” Then, role play how she may have to work out a solution with the other child (wait her turn) and what she should do if she gets a turn to play with the green shovel (tell the person “thank you”). Also role play the possible scenario where she does not have a turn to pay with the green shovel that day (i.e., walk away without biting).

Biting, like other unwanted behaviors, may require repeated redirection as the child learns new ways to express herself. With patience and positive redirection, children will learn positive outlets for their emotions.

Published by

Oreka Montessori

Sự trưởng thành của trẻ nhỏ. Do vậy nếu là việc vì con trẻ, hãy dành thời gian cho chúng trước tiên, ưu tiên nhất. Không phải vì sự nôn nóng mà bởi vì " Con trẻ chỉ có một lần trưởng thành".

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA