Cách sử dụng kết hợp Thang Nâu (Brown Stair) và Tháp Hồng (Pink Tower)

Bài viết hướng dẫn cách sử dụng kết hợp hai sản phẩm giáo cụ Montessori là Thang Nâu (Brown Stair) và Tháp Hồng (Pink Tower).

Khi học với các sản phẩm Montessori, trẻ sẽ khiến cha mẹ và cô giáo bất ngờ với sức sáng tạo vô hạn của chúng. Chẳng hạn bằng việc kết hợp 2 sản phẩm Montessori là Thang Nâu (Brown Stair) và Tháp Hồng (Pink Tower) vào với nhau, trẻ sáng tạo ra rất nhiều hình thể mới. Dưới đây là các “sản phẩm” được trẻ tạo ra bằng việc kết hợp 2 sản phẩm Montessori này với nhau:

1.P3120342

2.005_crop

3.009_crop

4.DSC00700

5.DSC07160

6.Montessori-Pink-Tower-and-Brown-Stair-Play-4

7.pink tower brown stair 103108

Việc sáng tạo các hình thể kết hợp từ Thang Nâu với Tháp Hồng sẽ giúp phát triển tư duy về kiến trúc, nghệ thuật…trong trí tuệ của trẻ.

(Được biên tập bởi Dayconkieunhat.com. Mọi hành động copy, sao chép thông tin vui lòng ghi rõ trích dẫn từ Dayconkieunhat.com).

Published by

Oreka Montessori

Sự trưởng thành của trẻ nhỏ. Do vậy nếu là việc vì con trẻ, hãy dành thời gian cho chúng trước tiên, ưu tiên nhất. Không phải vì sự nôn nóng mà bởi vì " Con trẻ chỉ có một lần trưởng thành".

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA