Oreka Montessori

Role and Responsibilities Oreka Montessori đang tìm kiếm Nhân Viên Kinh Doanh, người sẽ phụ trách lên kế hoạch và thực thi chiến lược kinh doanh để đạt được các mục tiêu kinh doanh cả lượng ...

Xem thêm

Role and Responsibilities Oreka Montessori đang tìm kiếm Nhân viên Kế toán tổng hợp, là một thành viên trong nhóm Vận Hành, Bạn sẽ làm việc với các nhóm Kinh doanh, Kho vận, và Hành chính Nhân sự ...

Xem thêm

Hà Nội ngày 05/11/2017 tại Casa Hanoi International Montessori Education (Casa Hanoi) đã diễn ra buổi Khai giảng khóa học Montitute 3-6 dành cho 20 học viên đến từ mọi nơi trên toàn miền Bắc Việt Nam. Cô ...

Xem thêm

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA