Giai đoạn 2-3 tuổi

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2016, Casa Hanoi phối hợp với Oreka Montessori tổ chức hội thảo KỶ LUẬT TỰ GIÁC TRONG MONTESSORI dành cho các phụ huynh đang có con nhỏ trong độ tuổi từ 0-6. Hội thảo ...

Xem thêm

Khi 3 tuổi trẻ đã chuyển từ giai đoạn em bé (baby) trở thành một đứa trẻ (children). Một điều quan trọng cần nhớ để dạy trẻ là tất cả trẻ 3 tuổi đều khác nhau và có thể phát triển ...

Xem thêm

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA