Tuyển dụng

Role and Responsibilities Oreka Montessori đang tìm kiếm Nhân viên Kế toán tổng hợp, là một thành viên trong nhóm Vận Hành, Bạn sẽ làm việc với các nhóm Kinh doanh, Kho vận, và Hành chính Nhân sự ...

Xem thêm

Role and Responsibilities Oreka Montessori đang tìm kiếm Marketing Executives, là một thành viên trong nhóm Giải pháp Kinh doanh, Nhân viên Marketing sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc lập kế hoạch, ...

Xem thêm

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA