Tin tức

môi trường montessori quan trọng như thế nào?

Môi trường được chuẩn bị trong phương pháp giáo dục Montessori là gì? Sai hay đúng trong Montessori??? Tính thực tế trong phương pháp Montessori Một môi trường Montessori chuẩn với các giáo ...

Xem thêm

P1011625-300x169

Một trường học đạt chuẩn theo phương pháp Montessori cần có 5 tính chất tiêu biểu sau : đề cao sự tự do trong quá trình phát triển và học tập của trẻ; một môi trường đề cao sự tự do nhưng ...

Xem thêm

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA