Khóa Trợ Tá Montessori

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO TRỢ TÁ (KHÓA 2) do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo cụ Oreka phối hợp tổ chức cùng Viện Khoa học và Giáo dục Đông Nam Á (ISASE) tại Hà Nội. ...

Xem thêm

KHÁCH HÀNG CỦA OREKA